Afstandsonderwijs op Mariagaard

gallery/logo

Maak een taak in Onenote

1. Ga naar de vaknotebook die je nodig hebt.

2. Ga naar jouw persoonlijk deel van de vaknotebook (dit deel heeft jouw naam).

3. Ga naar de pagina die je leerkracht in zijn Smartschoolbericht vermeldde.

4. Vul die pagina aan, of plaats er een extra onderdeel bij, een foto van de gemaakte taak bijvoorbeeld.

5. Je hoeft niet op te slaan, dit gebeurt automatisch. Je leerkracht kan op die pagina je werk nakijken en van feedback voorzien.

gallery/aantekening 2020-03-17 175747